AVG

Verklaring omgang met privacy gegevens

 

Assink Weustink Elektro BV wil verantwoord omgaan met alle  persoonsgegevens waaronder van haar (mogelijke) opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers en bezoekers van de website.

Middels deze verklaring willen we een heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij de persoonsgegevens bewaren en verwerken. Hierbij zal Assink Weustink Elektro BV zich houden aan de (A)lgemene (V)erordering (G)egevensbescherming.

Uiteraard zullen wij de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg verwerken en beveiligingen waarvoor wij de volgende maatregelen treffen:

  • We geven aan waarom wij persoonsgegevens verwerken en bewaren.
  • Alleen de noodzakelijke gegevens verwerken en bewaren
  • Daar waar nodig zullen wij om toestemming vragen voor het verwerken en bewaren van de gegevens.
  • We zullen passende maatregelen treffen om verspreiden van persoonsgegevens te voorkomen.
  • Op verzoek inzage gegeven in de gegevens welke wij van u en/of uw bedrijf bewaren.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

Voor een goede bedrijfsvoering is het voor Assink-Weustink Elektro BV noodzakelijk persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor:

  • Geven van antwoorden op verzoeken en vragen.
  • Kunnen verstrekken van informatie, offertes voor prijsaanvragen en
  • Noodzakelijke communicatie welke direct verband houden met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.
  • Verkrijgen van informatie en verstrekken van opdrachten aan toeleveranciers en (onder)aannemers alsmede het onderhouden van communicatie hierover.
  • Interne analyses t.b.v. proces- en kwaliteitsverbeteringen.

 

Welke persoonsgegevens bewaren wij ?

Voor zakelijke contacten  (opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, organisaties en overheidsinstanties) bewaren wij de volgende gegevens:

-bedrijfsnaam

-vestigingsadres

-postadres

-telefoonnummer

-faxnummer

-e-mailadres

-websiteadres

-naam (namen) contactpersoon (personen)

-e-mailadres contactpersoon

-telefoonnummer(s) contactpersonen

-bedrijfsactiviteiten

 

Van medewerkers houden we de volgende persoonsgegevens bij. Deze worden opgeslagen in onze bedrijfsadministratie:

-naam

-adres

-woonplaats

-geboortedatum

-privé telefoonnummer

-telefoonnummer zakelijk

-e-mailadressen

-datum indiensttreding

-opleiding en ervaring

-rittenadministratie bedrijfsauto’s

-evt. in- en uitlogtijden inbraakbeveiligingssysteem

-kopie paspoort of ID-kaart

-BSN nummer

 

Hoe bewaren wij de persoonsgegevens ?

De persoonsgegevens worden bewaard in ons centraal administratiesysteem op onze computerserver en via adressenbestanden van onze contactpersonen.  De adressenbestanden van onze contactpersonen zijn zowel per netwerkcomputer als smartphone te benaderen.

 

Hoe worden de persoonsgegevens verkregen

We maken uitsluitend gebruik van de  door de desbetreffende persoon zelf verstrekte gegevens. Ook kunnen niet afgeschermde telefoonnummers worden opgeslagen.

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten om de bezoekers van de website automatisch te kunnen bijhouden (cookies). Dit enkel om onze website te kunnen optimaliseren.

 

Hoe worden de personeelsgegevens beschermd ?

Om er voor te zorgen dan de persoonsgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan omschreven maken wij gebruik van organisatorische en technische beveiligingsprocedures welke passen bij de soort en aard van de gegevens.

Zo hebben alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens en zijn netwerken voorzien van een toegangsbeveiliging.

De persoonsgegevens worden door ons alleen aan anderen verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden welke in opdracht van ons wordt uitgevoerd. Ter bescherming hiervan wordt met deze bedrijven en bevoegde personen binnen ons bedrijf een overeenkomst gesloten.

E-mailberichten, verzonden naar contactpersonen van ons bedrijf, worden als zakelijke e-mails beschouwd en kunnen ook door andere bevoegde personen binnen ons bedrijf worden ingezien.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens of de gegevens va uw bedrijf niet langer wordt bewaard dat kunt dit aan ons kenbaar maken via ons e-mailadres . Bellen kan natuurlijk ook.

 

Tenslotte

Assink-Weustink Elektro behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in haar beleid hoe wordt om te gaan me de bescherming persoonsgegevens.

Eventuele wijzigingen zullen op de website kenbaar worden gemaakt.