Duurzame energie

Zonnepanelen

De zon levert ruimschoots genoeg energie om aan alle energiebehoefte op de aarde te voldoen. Door energie op te wekken met behulp van zonnepanelen wordt bijgedragen aan een duurzame wereld. Er is geen sprake van CO2 uitstoot, geen verbruik van fossiele brandstoffen welke uit de aarde gewonnen moeten worden en er is geen sprake van thermische verontreiniging.

Met het plaatsen van zonnepanelen kan worden bereikt dat een gebouw energieneutraal wordt, dat wil zeggen dat er even veel energie duurzaam wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Het plaatsen van een zonnepanelen installatie is maatwerk, waarbij niet alleen de plaatsingsmogelijkheid een rol speelt maar ook de energiebehoefte en gedrag. Een doordacht plan kan dan ook een financieel voordeel opleveren voor de eigenaar. Assink-Weustink maakt geheel vrijblijvend een advies, met berekeningen welk plan het gunstigst is en zorgt er voor dat het plan ook geheel wordt gerealiseerd.

 

Windmolens

Naast duurzame energie van de zon kan deze ook worden gewonnen uit windenergie. De investeringskosten voor windenergie zijn hoger dan die bij zonnepalen, maar de opbrengst ook. De beste keuze is sterk afhankelijk van de omstandigheden.