Beheer en Onderhoud

Nadat installaties in gebruik zijn genomen is beheer en onderhoud onvermijdelijk. Assink-Weustink beschikt over de kennis en kunde, met hiervoor gecertificeerde medewerkers, om deze werkzaamheden te verzorgen. Omdat het ook kan gaan om het beheren van vertrouwelijke gegevens hebben al onze medewerkers een (V)erklaring (O)mtrent (G)edrag.

 

NEN3140-inspectie

Elektrotechnische werkzaamheden voor gebouwen dienen, afhankelijk van de functie en het gebruik, regelmatig te worden geïnspecteerd. Enerzijds is dit een verplichting opgelegd door de arbeidswetgeving, anderzijds worden deze eisen gesteld door verzekeringsmaatschappijen.

 

Brandmeldinstallaties

Gecertificeerde brandmeldinstallaties vergen regelmatige inspecties. Afhankelijk van de situatie kan dit een maandelijkse inspectie of een jaarlijks onderhoud en/of certificering zijn.

 

Inbraakbeveiliging

Om een inbraakbeveiligingsinstallatie goed te laten functioneren is regelmatig onderhoud nodig. Verzekeringsmaatschappijen eisen tevens een certificaat welke aangeeft dat de installatie in optimale conditie is.

 

Noodverlichting

Noodverlichting moet jaarlijks worden geïnspecteerd en onderhouden en van deze werkzaamheden moet verslaglegging worden gedaan in de vorm van een logboek.

 

Elektrisch gereedschap

Alle elektrische gereedschappen en apparaten moeten jaarlijks een veiligheidsinspectie ondergaan waarbij de apparaten niet alleen visueel worden gecontroleerd, maar waarbij er ook een meting wordt gedaan welke aantoont dat het veilig gebruikt kan worden.

 

Camerabewaking

Camera installaties hebben regelmatige inspectie en onderhoud nodig om een goede monitoring te kunnen blijven garanderen.

 

Toegangscontrole

Door wisselende omstandigheden, zoals wisseling van medewerkers en/of bevoegdheden of verlies van toegangsbadges, is regelmatige aanpassing noodzakelijk. Dit kan in eigen beheer maar kan ook door ons worden verzorgd.