Branches

Woningbouw

Voor woningbouwvereniging in Raalte en Nijverdal zijn wij breed inzetbaar op het gebied van dagelijksonderhoud en het verzorgen van keukenrenovaties of badkamers. Bij een woningbouwvereniging is de planning van groter belang dan in andere projecten. Er zal in detail gepland moeten worden wanneer welke monteur bij een woning aanwezig moet zijn. Doordat we onze monteurs breed inzetbaar zijn kunnen wij met de planning snel schakelen en zorgen voor eventuele aanpassingen hierin.

Zorgcomplex

Zorgprojecten zijn over het algemeen langlopend projecten en vragen nauwe afstemming met andere partijnen. Ook wordt er veel overlegd in het geval van een specifieke situatie. Een zorgvuldige voorbereiding en intensieve begeleiding zijn hierbij van extra belang. Comfort in gebruik van installaties is nog meer van belang dan bij andere werksegmenten Assink Weustink beschikt over een eigen engineering en tekenkamer om de plannen te kunnen ontwikkelen.

Retail

Voor verschillende retail bedrijven door het hele land verzorgen en onderhoud wij grote en kleine projecten. Het belangrijk om veel bedrijfsstandaarden te implementeren in het voorliggende project en deze in een zeer kort tijdsbestek te kunnen uitvoeren. Uitvoering vindt vaak onder zeer grote tijdsdruk plaats.

Bedrijfsgebouwen

Installaties in bedrijfsgebouwen zijn vaak zeer specifiek omdat ze alleen voorkomen in het specifieke voorliggend project. Hiervoor wordt van de installateur verwacht dat hij zich kan inleven in de specifieke wensen.

Onderwijs

Zorgprojecten zijn over het algemeen langlopend en vragen nauwe afstemming en veel overleg voor de specifieke situatie. Een zorgvuldige voorbereiding en intensieve begeleiding zijn hierbij van extra belang. Comfort in gebruik van installaties is nog meer van belang dan bij andere werksegmenten

Duurzaam

Duurzame installaties vragen veel kennis van de installaties en innoverend vermogen. Van ontwerpers en engineers vraagt het een bredere en dieper inzet om af te wijken van alles wat al jaren wordt toegepast en vertrouwd is. De uitdaging is installaties toe te passen die zo weinig mogelijk van onze planeet vergen, zowel energetisch als milieu belastend. We werken aan installaties welke over het gehele jaar berekend geen energie afname hebben van het openbaar net en de energie zelf opwekken zonder het milieu te belasten met restanten of uitstoot van gassen.

Renovatie

Duurzame gebouwen welke al jaren in gebruik zijn kunnen hun functie hebben verloren of niet meer aan de laatste eisen voldoen. In dergelijke gevallen kan een bestaand gebouw opnieuw ingedeeld of aangepast worden. De installaties zullen, met zo veel moeilijk hergebruik van de bestaande situatie, worden aangepast en/of gemoderniseerd. Als voorbeeld kan de verlichting en verwarmingsinstallatie vervangen worden terwijl de bijbehorende installatie intact blijft.

Beheer en Onderhoud

Nadat een installatie is opgeleverd en in gebruik is genomen is beheer en onderhoud noodzakelijk. Voor de verschillende installaties zal dit telkens anders zijn. Zo is bijvoorbeeld voor inspectie van een inbraakbeveiliging één keer per jaar over het algemeen voldoende, maar moeten voor brandmeldinstallaties maandelijks acties worden uitgevoerd. Ook zijn (externe) inspecties door gekwalificeerde personen of geaccrediteerde bedrijven in vele gevallen noodzakelijk. Wij kunnen al het beheer en onderhoud aan de installaties verzorgen. Mocht er ondanks alle zorg alsnog iets mis gaan, dan is onze eigen storingsdienst altijd op ons hoofdnummer beschikbaar om te helpen.